Zabiegi wykonuje


Masz pytania? Chcesz umówić wizytę?

Zabiegi w znieczuleniu miejscowym

Zespół rowka nerwu łokciowego

  Cubital tunnel syndrome) jest schorzeniem występującym w każdym wieku. Choroba ta może być wynikiem reumatoidalnego zapalenia stawów, może mieć ona również charakter zawodowy. Schorzenie to może pojawić się u każdego pacjenta, którego praca polega na wykonywaniu powtarzalnych czynności np.prace wykończeniowe, pisanie na komputerze lub częste podpieranie się na łokciu. Za jedną z przyczyn w ostatnich latach uznano długotrwałe używanie klawiatury i myszki komputerowej. Wywołują ją również anatomiczne anomalie rozwojowe, a także przerost mięśni zginaczy ręki

  Jakie są objawy?

   Początkowe objawy to utrata czucia w IV-tym i V-tym palcu ręki. Z czasem jednak dolegliwości są na tyle silne, że mogą wybudzać w nocy. Nasilenie objawów pojawia się, gdy kończyna górna jest uniesiona oraz przy czynnościach takich jak mycie naczyń czy kierowanie samochodem. Opuszczenie ręki przynosi ulgę i osłabienie objawów choroby. Leki p/bólowe są całkowicie nieskuteczne w tej chorobie.

   Nieleczony zespół rowka nerwu łokciowego prowadzi do uszkodzenia mięśni międzykostnych ręki (odpowiedzialnych za to, że możemy palce złączyć razem) oraz mięśni kłębika. Skutkuje to deformacją ręki i znacznym osłabieniem jej funkcji.

   Leczenie chirurgiczne

    Leczenie należy przeprowadzić jak najszybciej, gdyż początkowo zaburzenia w funkcjonowaniu nerwu są odwracalne. Jeśli objawy występują od dłuższego czasu, może to doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń nerwu. Leczenie zachowawcze w postaci leków przeciwzapalnych, przeciwobrzękowych czy iniekcji okołonerwowych jest często nieskuteczne, gdyż nie eliminuje przyczyny – ucisku na włókna nerwu łokciowego.

    Operacja polega na odbarczaniu n. łokciowego w kanale n. łokciowego. Wykonujemy zabieg w znieczuleniu regionalnym i w warunkach niedokrwiennych poprzez nacięcie w przyśrodkowej cz. stawu łokciowego. Przecina się skórę, tkankę podskórną, powięź, rozwarstwia się mięśnie. Uwalnia się nerw łokciowy od otaczających tkanek miękkich i kości, przywraca mu się pełną mobilność. Skórę zaszywa się szwem skórnym adaptującym.

    Powrót do pracy po zabiegu operacyjnym

     Opcja powrotu do pracy po operacji cieśni nadgarstka uzależniona jest od charakteru pracy Pacjenta i możliwa jest w okresie między drugim a czwartym tygodniem od operacji. Większość pacjentów wraca do pracy już po trzech tygodniach od zabiegu.