Zabieg wykonuje

Sylwia Janicka-Waliczek







Dr SYLWIA JANICKA-WALICZEK
Sylwia Janicka-Waliczek







Dr SYLWIA JANICKA-WALICZEK
previous arrow
next arrow

Masz pytania? Chcesz umówić wizytę?

Implanty

Implanty dentystyczne są to tytanowe śruby, które zastępują brakujący korzeń zęba. Produkowane są z czystego tytanu, a ich powierzchnia jest na poziomie mikroskopowym tak modyfikowana, że przypomina ludzki kolagen. Organizm człowieka doskonale toleruje wszczepy i dzięki temu możliwa jest trwała odbudowa braków uzębienia. Lekarze naszego Centrum posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w implantologii. Stosujemy tylko systemy implantologiczne najwyższej jakości, które przebadane były klinicznie w wielu ośrodkach na świecie i są stosowane przez wiodące ośrodki uniwersyteckie i prywatne kliniki w USA, Niemczech, Szwajcarii i Szwecji.

Iplanty-gliwice-medicover-kozielska

Zakres leczenia implantologicznego:

Uzupełnienie braku jednego zęba

Jednym ze wskazań do zastosowania implantów jest odbudowa pojedynczych braków zębów. Tylko implanty dają poczucie całkowicie naturalnej, doskonale imitującej naturę odbudowy utraconych zębów. Dzięki implantom unikniemy niepotrzebnego szlifowania zębów sąsiadujących z luką, a także niepotrzebne będzie noszenie protez zębowych

Uzupełnianie braku kilku zębów

W sytuacji, gdy brakuje Państwu kilku zębów możliwa jest zarówno odbudowa pojedynczymi implantami i koronami, jak i wykonanie mostów na implantach – to znaczy, że na przykład brak 3 zębów można uzupełnić porcelanowym mostem zamocowanym na 2 implantach.

Leczenie protetyczne bezzębia

W przypadku bezzębia możliwa jest stała odbudowa za pomocą przykręcanej protezy lub najbardziej zaawansowane rozwiązanie – rekonstrukcja ceramiczna wszystkich zębów na podbudowie frezowanej z tytanu lub tlenku cyrkonu. W takim przypadku konieczne jest wprowadzenie 6-8 implantów w szczęce i 6 w żuchwie, aby uzyskać stabilne i trwałe mocowanie nadbudowy protetycznej.

Możliwe jest również zastosowanie implantów w przypadku bezzębia, jako elementów stabilizujących protezę pacjenta. Wystarczy wtedy założenie od 2 do 4 implantów w jednej szczęce i proteza będzie całkowicie nieruchoma. Dzięki implantom funkcja żucia zostaje przywrócona. Obciążenie implantów powoduje stymulowanie kości i dzięki temu nie ulega ona zanikowi, a wręcz przeciwnie, regeneruje się. Jedzenie może zostać właściwie rozdrobnione, co zapobiega poważnym powikłaniom ogólnoustrojowym związanym z nieprawidłowym odżywianiem. Zabieg wszczepienia implantu jest zabiegiem delikatniejszym od usunięcia zęba i wszelki strach jest absolutnie nieuzasadniony.W przypadkach bardziej złożonych, gdy Pacjent nie ma odpowiednich warunków anatomicznych do założenia implantu konieczne stają się zabiegi sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich.

Iplanty-gliwice-medicover-kozielska

Jak przebiega wizyta?

Leczenie implantologiczne to proces, który składa się z kilku etapów. Wymaga on przeprowadzenia kompleksowej diagnostyki oraz przygotowania szczegółowego planu:

Konsultacje

Pierwsza wizyta u implantologa to szczegółowe konsultacje ze specjalistą. Zabierz ze sobą wyniki badań: pantomogramu lub tomografii, nawet jeśli były wykonywane  kilka lat wstecz. Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, wykonuje wstępne badanie stomatologiczne , zleca wykonanie określonych badań obrazowych, planuje leczenie, a także przedstawia proponowany harmonogram i kosztorys.

Zabiegi przygotowawcze

U niektórych pacjentów przed leczeniem implantologicznym konieczne jest wykonanie zabiegów przygotowawczych. Może to być np. podniesienie dna zatoki szczękowej (u pacjentów, u których jest zbyt mało tkanki kostnej do wszczepienia implantu w szczęce w wyniku niskoschodzącej zatoki szczękowej) albo zabiegi odtwórcze tkanki kostnej, która uległa zanikowi.

Wszczepienie implantu

Kolejny etap leczenia implantologicznego to wszczepienie implantu. Zabieg jest bezpieczny, w zależności od liczby zaplanowanych implantów do wszczepienia trwa od 30 do 60 minut. Po jego zakończeniu należy przestrzegać zaleceń lekarza w zakresie pielęgnacji jamy ustnej. Po 7-10 dniach zdejmowane są szwy.

Odsłonięcie implantu

W zależności od miejsca implantacji (szczęka albo żuchwa) osteointegracja wszczepu trwa od 3 do 6 miesięcy. Po tym czasie implantolog kończy część leczenia chirurgicznego, odsłaniając implant i montując na nim śrubę gojącą.

Prace protetyczne

Następnym etapem jest leczenie protetyczne. Zależnie od liczby implantów oraz rodzaju zaplanowanych prac pacjent powinien przygotować się na kilka wizyt. Zakończenie leczenia to zamocowanie stałego uzupełnienia protetycznego.

Co po leczeniu?

Po leczeniu implantologicznym wygląd czy funkcjonowanie odbudowy protetycznej na implancie niczym nie różni się od naturalnego zęba. Wskazane są wizyty kontrolne co 6 miesięcy lub w zaleconych przez lekarza odstępach czasowych należy zgłaszać się na wizyty kontrolne.

Iplanty-gliwice-medicover-kozielska